מיזמים פיננסיים

קרן תשתיות אלומה

תחום התשתיות מהווה מנוע צמיחה מרכזי בכלכלה הישראלית, דבר שהוביל להקמתן של מספר קרנות ריט להשקעה בתחום.

קרן אלומה שהוקמה בשנת 2020 פועלת לקידום השקעות בתחום התשתיות. כיו"ר הקרן משמש מר אורי יוגב, לשעבר מנהל רשות החברות וראש אגף התקציבים במשרד האוצר, ומר ינון יוגב מנכ"ל הקרן.

הקרן החלה בפעילותה בשנת 2020 מאז ביצעה שורה של השקעות, כשבין הבולטות נמצאות רכישת פעילותה של חברת 'מגדלי תקשורת סלולרית' העוסקת בתכנון ותפעול של אתרים לתקשורת אלחוטית, וכן רכישת חברת 'אסקו' להתייעלות אנרגטית וחברת 'טמארס תקשורת', בעלת הכבל האופטי היחיד המחבר את ישראל בין מזרח למערב מהודו ועד אירופה.

גורן הינה היזמית ולקוחות המשרד מהווים עוגן ההשקעה בקרן עם גיוס כולל של למעלה מ 70 מיליון ₪, זאת לצד השקעה של שלושה גופים מוסדיים בהיקף של כ- 90 מילון ₪ בקרן.

אשכול השקעות ומימון

היקף הפעילות של האשראי החוץ בנקאי נמצא בשנים האחרונות במגמת עליה שצפויה להימשך בשנים הקרובות, קרן אשכול עוסקת במתן אשראי בתחום הנדל"ן למימון קבוצות רכישה והשלמות הון יזמי.

כמנכ"ל הפעילות משמש רו"ח ערן שלזינגר שבאמתחתו ניסיון רב שנים בליווי קבוצות רכישה מכספי גופים מוסדיים מובילים.

גורן נוטלת חלק פעיל בפעילות החברה לטובת הנגשת אלטרנטיבות השקעה חליפיים לשוק האג"ח הקונצרני.

לקרן ניסיון רב בליווי של מעל ל- 10 קבוצות רכישה ויזמי התחדשות עירונית, במימון גופים מוסדיים ומשקיעים פרטיים בסך כולל של מעל ל- 1 מיליארד ₪. בחודש דצמבר 2020 חתמה הקרן על הסכם עם קבוצת רכישה, המורכבת מ-265 חברים, למימון הקמת פרויקט 456 באזור התעשייה קריית אריה בהיקף של עד 100 מיליון ₪.