גילוי נאות

גורן פמילי אופיס בע"מ (להלן: "החברה"),מצהירה בזאת, כדלקמן:

1.1.    כי היא עוסקת בשיווק השקעות, כהגדרת מונח זה בחוק חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995, ואינה עוסקת בייעוץ להשקעות.
כי הינה בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים המנוהלים על ידי הגופים המפורטים להלן ("יצרני נכסי הזיקה" ו- "נכסי הזיקה") :

 • קרן אלומה השקעות בתשתיות- שותפים / בעלי שליטה  www.aii.co.il 
 • אשכול מימון נדל"ן- שותפים / בעלי שליטה  www.eshkol-inv.com
 • איביאי אמבן ניהול תיקי השקעות www.ibi.co.il
 • פסגות בית השקעות www.psagot.co.il
 • הראל פיננסים ניהול השקעות  www.harel-group.co.il
 • אלטשולר שחם www.as-invest.co.il
 • ילין לפידות www.yl-invest.co.il
 • פורסט בית השקעות www.forest.co.il
 • מור בית השקעות www.moreinvest.co.il
 • מוניטר בית השקעות www.monitar.co.il
 • ברומטר בית השקעות www.barometer.co.il
 • שקדי שוקי הון www.shkedy.co.il
 • אקסלנס בית השקעות www.xnes.co.il
 • מגדל שוקי הון www.msh.co.il
 • מיטב ד"ש בית השקעות www.meitavdash.co.il
 • אנליסט בית השקעות www.analyst.co.il
 • ספרה ניהול קרנות www.spherafund.com
 • אלפא LTI www.alphalti.com
 • ברוש קפיטל www.broshcapital.co.il
 • גלבוע FOF www.gilboafunds.com
 • טוליפ קפיטל www.tulip-fund.com
 • נוקד קפיטל www.noked-capital.co.il
 • BSP קרנות FOF www.bspfunds.com
 • RPS אלפאבטא alphabeta.co.il
 • טנדם קפיטל tandem-capital.com/he
 • חצבים קרנות גידור www.hazavim.co.il
 • עדן אלפא קרנות גידור www.eden-alpha.com
 • דאימונד קפיטל www.diamondcapital.net
 • קלובר אלפא 
 • טוטאל קפיטל

1.2.    מהות הזיקה לנכסי הזיקה, הנה כי החברה עשויה לקבל מיצרני נכסי הזיקה, טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסי הזיקה או בקשר עם המשך החזקתם, ועל כן היא עשויה להעדיף נכסי הזיקה הללו על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין לחברה זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח לנכסי הזיקה. 

1.3.    בנוסף, החברה עשויה לקבל מצדדים שלישים נוספים תשלום בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים אחרים (שאינם נכסי זיקה).